laupäev, 23. august 2014

Esimene arutelu

Emmaste valla uue arengukava koostamise raames toimus 19. augustil Sõru Muuseumis esimene ühine arutelu teemal „Emmaste valla külastuskeskkond“. Aktiivne vestlus kestis turismiga seotud ettevõtjate ja asutuste esindajate ning teemast huvitatute vahel üle kahe tunni. 

Mille pärast külastaja (ühepäevakülastajast suvehiidlaseni) Emmaste valda tuleb või võiks tulla? Mis võiks paremini olla, et külastajad tuleksid siia tihemini ja veedaksid siin kauem aega? Kohtumise esimeses pooles otsisime ühiselt vastuseid just neile kahele küsimusele. Seejärel arutlesime põhjalikumalt kolme kohalviibijaile ühise ja olulise teema üle: kogu valda hõlmav ühtne viidasüsteem, ülevallaliste avalike ürituste organiseeritud eestvedamine ja Sõru sadama kompleksi kui valla strateegilise turismisihtkoha arendamine.

Külastuskeskkonna arutelu tulemused on sisendiks Emmaste valla uue arengukava koostamisele. Kõigile huvilistele kättesaadava põhjaliku kokkuvõtte avaldame peagi siinsamas lehel.

Täname kõiki osalejaid oma mõtete jagamise eest! Kohtumiseni juba järgmistel mõttevahetustel!

Kommentaare ei ole: