kolmapäev, 13. august 2014

Arengukava koostamisest

Arengukava koostamise eesmärgid:

 • koostada uus arengukava koos investeeringute kavaga (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • hinnata uue arengukava vastavust valla üldplaneeringu ja eelarvestrateegiaga 2014-2017 (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • vajadusel viia sisse muudatusi valla hallatavate asutuste arengukavadesse (allikas: vallavolikogu otsus 29. mail 2014 nr 39);
 • jätkusuutliku kogukonna saavutamiseks määratleda ja kokku leppida kogukonna ühised arengusuunad;
 • tõsta kogukonna ühistunnet Emmaste vallas.


Arengukava koostamise põhimõtted:

 • kõigil huvilistel on võimalik arengukava koostamises osaleda;
 • läbiviijad kaasavad inimesi aktiivselt arengukava koostamisse;
 • avatus ja läbipaistvus - avalikkus teab, kuidas arengukava koostatakse ja mida seni on tehtud;
 • konkreetsus keelekasutuses, sh arengukava sõnastuses;
 • kaks arengukava dokumenti: põhjalik dokument ametlikuks kasutamiseks ja kokkuvõtlik (lihtsustatud) dokument laiemale avalikkusele;
 • arengukava strateegiliste prioriteetide ühiselt määratlemine ja järjestamine;
 • koostamiskava on paindlik - vajadusel kohandatakse seda vastavalt seniste tegevuste tulemustele.


Kommentaare ei ole: